Krav til hund og ejer ved hundeluftning:

Hundeejeren skal have lovpligtig ansvarsforsikring på hunden, og skader den måtte forvolde dækkes af ejerens hundeansvarsforsikring.
Hunden skal være chip- eller øremærket, og bære hundetegn.
Der ydes ingen erstatning for evt. bortkomne eller tilskadekomne hunde.
Hunden skal have gyldige vaccinationer og være fri for smitsomme sygdomme.
Hundeejeren har pligt til at oplyse om evt. løbetid, bliver dette ikke oplyst er det på ejerens eget ansvar.

Hundene luftes i harmoniske grupper på ca. 7 hunde midt på dagen:

Hunden skal være 3-4 mdr. gammel før den kan komme med på tur.
Hunden skal være sød, venlig og kunne omgås andre hunde.
Mange hundeejere oplever at deres hund lærer utrolig meget af at blive luftet i en flok, så små adfærdsproblemer kan derfor ofte trænes væk ved hjælp af mine lufteture.

Afbud fra en aftalt hundeluftning:

• Afbud skal meddeles senest kl. 17 dagen før

Din hundepassers ferie:

• Ferielukning bliver oplyst senest 1 måned før.